fbpx

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.kolorowarafa.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.kolorowarafa.pl zwanego dalej Sklep akwarystyczny prowadzonego przez KOLOROWA RAFA SPÓŁKA Z OGRANICZNONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 63/69 30-719 Kraków, NIP: 6793233669, KRS : 0000956189, REGON: 521303250

§ 2 Definicje

Sprzedawca – KOLOROWA RAFA Z OGRANICZNONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 63/69 30-719 Kraków, NIP: 6793233669, KRS : 0000956189, REGON: 521303250.
Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kolorowarafa.pl
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Produkt – każdy dostępny produkt w Sklepie będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Wycena akwarium dekoracyjnego PRO  – wycena uwzględnia ostateczną, możliwą cenę brutto dzięki, której będzie można uzyskać wszystkie niezbędne produkty na zamówienie aby być w stanie uruchomić akwarium dekoracyjne w wymiarach podanych przez klienta. Wycena jest ważna przez 7 dni od jej otrzymania.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Dostępne w górnym panelu strony Sklepu, pod nazwą „Twoje konto”.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty wybrane do zakupu.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, dodanych do Koszyka Produktów oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Umowa Sprzedaży– umowa zawarta między Sprzedającym a Klientem w ramach Sklepu internetowego dotycząca sprzedaży Produktu.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Nazwa Sprzedawcy: KOLOROWA RAFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
E-mail Sprzedawcy: sklep@kolorowarafa.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 578 454 760
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: NestBank 37 1870 1045 2078 1072 0984 0001
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem: poczty elektronicznej, korespondencji pocztowej lub pod numerem telefonu zgodnie z podanymi wyżej danymi.

§ 4 Informacje ogólne i korzystanie ze Sklepu internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu i logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy. Wszelkie prawa do zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, należą do Sprzedawcy. Korzystanie z powyższych dóbr może następować wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta sklepu internetowego, strony internetowej Sklepu oraz informacji tam umieszczonych w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
Sprzedawca zaleca stosowanie właściwych środków technicznych, które zminimalizują zagrożenie pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła no utworzonego Konta Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
Ceramika będąca przedmiotem sprzedaży w Sklepie internetowym jest w 100% wytworem rękodzieła, są to produkty niepowtarzalne i unikatowe, zaprojektowane i wykonane zgodnie z zamysłem artysty ceramika Anny Wójcik.
Umieszczone na stronie Sklepu zdjęcia mają charakter poglądowy. Odcienie kolorów i wymiary przedmiotów mogą nieco różnić się od informacji graficznych i tekstowych umieszczonych w oknie Szczegółów Produktu.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy w górnym panelu strony kliknąć w ikonę “Twoje konto”, następnie hasło „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać: adres e-mail należący do Klienta, na który ma zostać wysłane potwierdzenie aktywacji konta oraz hasło do nowo tworzonego konta. W przypadku kolejnych logowań należy posługiwać się nadanym przez klienta hasłem.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Po wprowadzeniu danych do logowania Klient zostanie zalogowany do panelu „Twoje Konto”.
Po zalogowaniu się na Konto Klient ma możliwość uzupełnienia swoich danych osobowych i danych do wysyłki.
W przypadku jeśli Klient uzupełni dane wymienione w punkce 4 (§ 5), dane te zostaną zapamiętane i uzupełnią się automatycznie w Formularzu zamówienia produktów podczas następnego zakupu.
W każdym momencie Klient ma możliwość zmiany swoich danych osobowych oraz adresowych poprzez ponowne wejście w panelu „Twoje Konto” i zapisanie zmian.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy sklep@kolorowarafa.pl lub pisemnie na adres pocztowy: KOLOROWA RAFA Spółka z o.o. ul. Gromadzka 63/69, 30-719 Kraków.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia na Produkty zamieszczone na stronie internetowej Sklepu należy dodać wybrany przedmiot do Koszyka.
Klient po dodaniu przedmiotu do koszyka ma możliwość kontynuowania zakupów lub przejścia do realizacji zamówienia poprzez kliknięcie pola „Realizuj zamówienie”.
Złożenie zamówienia rozpoczyna się w momencie przejścia Klienta do Koszyka i wybrania polecenia „Realizuj zamówienie”/ “Zamówienie”. W przypadku jeśli Klient jest zalogowanym użytkownikiem dane Klienta i dane do wysyłki zostaną uzupełnione w Formularzu zamówienia automatycznie. Jeśli Klient nie posiada konta na stronie Sklepu lub nie zalogował się na swoje konto, wówczas konieczne jest wprowadzenie danych do Rozliczenia sprzedaży oraz danych Wysyłki odręcznie. Dodatkowo Klient zobowiązany jest do wyboru sposobu dostawy produktu oraz metody płatności.
Po dokonaniu czynności wskazanych w powyższych punktach paragrafu, Klient chcący zawrzeć umowę sprzedaży ze Sklepem Skała Ceramiczna jest zobowiązany złożyć oświadczenie dotyczące zgody na korzystanie z usług sklepu Skała Ceramiczna zgodnie z regulaminem i przestrzeganie zasad tego regulaminu.
Po zatwierdzeniu zakupów na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z jego podsumowaniem. Jest to jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku jeśli Klient wybrał zakup towaru z przedpłatą, warunkiem realizacji zamówienia jest jego opłacenie. W przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie anulowane, a Umowę Sprzedaży zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 395 traktuje się jako niezawartą.

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może wybrać jedną z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
przesyłka kurierska,
przesyłka paczkomatem InPost
Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski
Dostawa Produktu jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wysokość kosztów Dostawy jest prezentowana Klientowi podczas wypełniania Formularza zamówienia produktów.
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
Płatność szybkim przelewem Online za pomocą platformy PayU.
Całkowita wartość zamówienia uwzględniająca cenę brutto towaru oraz cenę Dostawy wyliczana jest dla Klienta podczas uzupełniania Formularza zamówienia. Dodatkowo wycena przesyłana jest na adres e-mail Klienta jako element podsumowania zamówienia.
Nadanie dostawy z zamówionymi przez Klienta Produktami nastąpi maksymalnie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania płatności na konto Sprzedającego.
Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia.
W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
Sprzedawca dla potwierdzenia realizacji Umowy Sprzedaży dostarczy paragon lub fakturę VAT w załączeniu do wiadomości e- mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta lub przekaże dokument Klientowi w wersji papierowej załączając go do przesyłki wraz z wysyłanym Towarem.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu – czyli od momentu dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
Konsument chcący odstąpić od umowy zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w punkcie 1.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Wraz z Produktem należy odesłać również oryginał dowodu zakupu.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Produkt podlegający zwrotowi należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uległ zniszczeniu podczas wysyłki.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Reklamacje

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca zapewnia Dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową, jeżeli:
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta– z uwzględnieniem postanowień §2 ust 6 Regulaminu.
nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została wydana Klientowi w stanie niezupełnym
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres podany w §3 lub drogą elektroniczną na elektroniczną skrzynkę pocztową Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Produkt podlegający reklamacji należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uległ zniszczeniu podczas wysyłki. Wraz z Produktem należy odesłać również oryginał dowodu zakupu.
W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie internetowym.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.